Najem okazjonalny nie dla każdego?

Najem okazjonalny to rodzaj umowy najmu, który stosuje się przy wynajmie krótkoterminowym. Zwykle trwa krócej niż rok.

Wypowiedzenia najmu okazjonalnego może dokonać jedna ze stron za zgodą drugiej strony.

Proces wypowiedzenia można przeprowadzić na dwa sposoby:

1) Wzajemne wypowiedzenie: Obie strony zgadzają się na rozwiązanie umowy najmu i podpisanie formularza wzajemnego zwolnienia.

2) Jednostronne rozwiązanie umowy: jedna ze stron wypowiada umowę najmu bez zgody drugiej strony, a następnie wnosi przeciwko niej pozew w celu jej wyegzekwowania.

umowa najmu okazjonalnego wypowiedzenie przez najemcę